Chương V: Tệp Và Thao Tác Với Tệp

 • Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp

  Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
  Nội dung của Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp dưới đây, các em sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm và vai trò của kiểu tệp, cách phân loại tệp theo cách tổ chức dữ liệu và theo cách truy cập, các bước làm việc với tệp,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Thao tác với tệp

  Bài 15: Thao tác với tệp
  Nội dung của Bài 15: Thao tác với tệp dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về cách khai báo tệp, các thao tác cơ bản với tệp văn bản và cách sử dụng một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp. Mời các em cùng theo dõi nội dung dưới đây.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

  Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp
  Nội dung của Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp dưới đây với mục đích nhằm giúp các em hiểu thêm các thao tác cơ bản làm việc với tệp thông qua giải một số bài toán đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết