Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp - Tin học 11


Nội dung của Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp dưới đây với mục đích nhằm giúp các em hiểu thêm các thao tác cơ bản làm việc với tệp thông qua giải một số bài toán đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

Tóm tắt lý thuyết

Ví dụ 1. Tính điện trở tương đương

Cho ba điện trở R1, R2, R3. Sử dụng cả ba điện trở ta có thể tạo ra năm điện trở tương đương bằng cách mắc các sơ đồ nêu ở hình 1 dưới đây:

Hình 1. Sơ đồ mắc điện trở

Mỗi cách mắc sẽ cho một điện trở tương đương khác nhau. Ví dụ:

  • Nếu mắc theo sơ đồ I thì điện trở tương đương sẽ là:

\(R=\frac{R1^{*}R2^{*}R3}{R1^{*}R2+R1^{*}R3+R2^{*}R3}\)

  • Nếu mắc theo sơ đồ V thì R = R1 + R2 +R3.

Cho tệp văn bản RESIST.DAT gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa ba số thực R1, R2 và R3, các số cách nhau một dấu cách, 0 < R1, R2, R3 \(\leq\) 105.

Chương trình sau đọc dữ liệu từ tệp RESIST.DAT, tính các điện trở tương đương và ghi kết quả ra tệp văn bản RESIST.EQU, mỗi dòng ghi năm điện trở tương đương của ba điện trở ở dòng dữ liệu vào tương ứng.

Gợi ý làm bài:

Cài đặt chương trình:

program Dientro;

var a:array[1..5] of real;

     r1,r2,r3:real;

    i:integer;

    f1,f2:text;

begin

  assign(f1,’RESIST.DAT’);

  reset(f1);

  assign(f2,’RESIST.EQU’);

  rewrite(f2);

  while not eof(f1) do

    begin

      readln(f1,r1,r2,r3);

      a[1]:=r1*r2*r3/(r1*r2+r1*r3+r2*r3);

      a[2]:=r1*r2/(r1+r2)+r3;

      a[3]:=r1*r3/(r1+r3)+r2;

      a[4]:=r2*r3/(r2+r3)+r1;

      a[5]:=r1+r2+r3;

      for i:=1 to 5 do write(f2,a[i]:9:3,’ ‘);

      writeln(f2)  

   end;

 close(f1); close(f2)

end.

Ví dụ 2

Thầy hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên và học sinh của trường đi cắm trại, sinh hoạt ngoài trời ở vườn quốc gia Cúc Phương. Để lên lịch đến thăm khu trại các lớp, thầy Hiệu trưởng cần biết khoảng cách từ trại của mình (ở vị trí có toạ độ (0;0)) đến trại các giáo viên chủ nhiệm lớp. Mỗi lớp có một khu trại, vị trí trại của mỗi thầy chủ nhiệm đều có tọa độ nguyên (x;y), được ghi vào tệp văn bản TRAI.TXT (như vậy, tệp TRAI.TXT chứa các cặp số nguyên liên tiếp, các số cách nhau bởi dấu cáchkhông kết thúc bằng dấu xuống dòng).

Chương trình sau sẽ đọc từ tệp TRAI.TXT các cặp toạ độ, tính và đưa ra màn hình khoảng cách (với độ chính xác hai chữ số sau dấu chấm thập phân) từ trại mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp đến trại của thầy hiệu trưởng.

Gợi ý làm bài:

program Khoang_Cach;

var d:real;

    f:text;

    x,y:integer;

begin

   assign(f,’TR¹I.TXT’); 

   reset(f);

   while not eof(f) do

         begin

               read(f,x,y);

               d:=sqrt(x*x+y*y);

               writeln('Khoang cach:' d:10:2)

         end;

   close(f);

end.

Lời kết

Sau khi học xong Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp, các em cần ghi nhớ:

  • Việc trao đổi dữ liệu với bộ nhớ ngoài được thực hiện thông qua kiểu dữ liệu tệp;
  • Để có thể làm việc với tệp cần phải khai báo biến tệp;
  • Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có các chương trình chuẩn để làm việc với tệp;
  • Các thao tác với tệp văn bản:
    • Cách khai báo biến tệp, mở tệpđóng tệp.
    • Đọc/ghi: tương tự như làm việc với bàn phím và màn hình.

Trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16 Ví dụ làm việc với tệp nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, các em hãy cùng thử sức để tự đánh giá xem mức độ hiểu bài của mình tới đâu các em nhé. Ngoài ra, các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 89 môn Tin học lớp 11 đều được gợi ý trả lời chi tiết và dễ hiểu ở phần Giải bài tập Tin học 11 Bài 16Nếu có thắc mắc về các nội dung trong bài học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài 15: Thao tác với tệp

>> Bài sau: Bài 17: Chương trình con và phân loại

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn