YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 144 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 144 sách GK Tin học lớp 10

Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Khái niệm:

  • Bộ giao thức TCP/IP là tập hợp các quy định về khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệu giữa các thiết bị trên mạng.
  • Bộ giao thức này chứa hàng trăm giao thức khác nhau để chuyển dữ liệu từ máy này đến máy khác.
  • Bộ giao thức này gồm 2 thành phần chính là giao thức TCP và giao thức IP.
 • Giao thức IP (Internet Protocol)
  • Định nghĩa cách đánh địa chỉ (địa chỉ IP) các thực thể truyền thông, xác định mạng đích, định tuyến đường truyền cho phép truyền qua một số mạng trước khi đến đích.
  • Xác định khuôn dạng gói dữ liệu, thực hiện chia gói, hợp nhất các gói khi đến đích.
 • Giao thức TCP (Transmission Control Protocol - giao thức truyền dữ liệu).
  • Làm việc cùng với giao thức IP có chức năng:
  • Xác định khuôn dạng TCP.
  • Giám sát, điều khiển lưu lượng truyền sao cho tối ưu.
  • Thông báo kết quả gửi tin, nếu có lỗi thì bên gửi tự động truyền lại.
  • Khôi phục thông tin ban đầu từ các gói nhận được, huỷ các gói dữ liệu trùng lặp.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 144 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON