YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 144 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 144 sách GK Tin học lớp 10

Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

 • Địa chỉ IP:
  • Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có 1 địa chỉ duy nhất, đó là địa chỉ IP nhằm để định danh duy nhất máy tính đó trên Internet;
  • Địa chỉ IP được biểu diễn dạng số bởi 4 nhóm số nguyên phân cách nhau bởi dấu chấm (.), mỗi nhóm có kích thước 1 byte;
  • Ví dụ 1: 145.39.5.255 hoặc 127.0.0.10
  • Về lý thuyết địa chỉ IP sẽ có giá trị từ 000.000.000.000 đến 255.255.255.255
 • Tên miền (Domain):
  • Khi hoạt động trên mạng, mỗi máy chủ sẽ được gắn một tên mà ta gọi là tên miền, tương tự như mã số sinh viên;
  • DSN sẽ chuyển đổi địa chỉ IP sang dạng kí tự (tên miền);
  • Các trường trong địa chỉ, từ phải sang trái chi tiết hóa dần địa chỉ:
  • Nhóm đầu bên phải thường gồm 2 kí tự chỉ tên nước, như vn (Việt Nam), fr (Pháp), uk (Anh), ru (Nga);
  • Tiếp theo thể hiện các lĩnh vực như giáo dục (edu), thương mại (com), thuộc về chính phủ (gov), mạng (net);
  • Nhóm tiếp do chủ sở hữu địa chỉ đặt và được tổ chức quản lý tên miền đồng ý và là duy nhất.
  • Ví dụ 2: www.hanam.gov.vn; www.dhtn.edu.vn

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 144 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON