YOMEDIA

Unit 4 lớp 9 Getting Started - Learning a foreign language


Bài học Getting Started Unit 4 Lớp 9 - Learning a Foreign Language hướng dẫn các em làm quen với một số cách học tiếng Anh hiệu quả.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 4 Lớp 9

How do you learn English? Chech (v) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list. (Bạn học Tiếng Anh như thế nào? Đánh dấu những việc bạn thường làm từ danh sách dưới đây. Sau đó hãy thêm vào những việc mà bạn làm hoặc bạn muốn làm. Sau đó hãy thực hành với một bạn cùng lớp và so sánh danh sách của các bạn với nhau.)

 • Hướng dẫn dịch

1. Làm nhiều bài tập ở nhà.

2. Làm nhiều bài tập ngữ pháp trong các sách ngữ pháp.

3. Đọc truyện ngắn hoặc báo bằng tiếng Anh.

4. Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

5. Học thuộc lòng tất cả từ và bài đọc mới.

6. Nói tiếng Anh với bạn.

7. Sử dụng từ điển cho việc đọc sách.

8. Luyện tập nghe các băng nhựa tiếng Anh hay các chương trình tiếng Anh trên đài phát thanh.

9. Xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.

10. Học hát những bài hát tiếng Anh.

 • Thêm một vài điều bạn làm hoặc muốn làm:

11. Join "English - speaking clubs".

12. Attend the lectures in English.

13. Take advantage of good chances to speak English - meeting foreign tourists or people who speak English.

Hỏi đáp Getting Started Unit 4 Lớp 9

Trên đây là tóm tắt bài học Getting Started Unit 4 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Chọn từ có cách đọc khác nhất trong những câu dưới đây

  1. A. lecture B. cure C. furniture D. picture

  2. A. pause B. cause C. laugh D. naughty

  3. A. passage B. massage C. message D. village

  4. A. heart B. wear C. bur D. pear

  5. A. check B. chair C. chalk D. character

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA