ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The project’s success depends _____ the support of everyone concerned.

  • A. to
  • B. for
  • C. in
  • D. on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  depend on: phụ thuộc vào

  Đáp án D đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON