AMBIENT
 • Choose A, B, C, or D to complete the following sentences. 

  Câu hỏi:

  Women still do the majority of the household chores, ________.

  • A. as their increased participation in the labor market
  • B. when they participate in the labor market increasingly
  • C. because they are increasingly participating in the labor market
  • D. despite their increased participation in the labor market

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA