AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He usually travels to _______ Philadelphia by _______ train.

  • A. Ø / Ø
  • B. the / a
  • C. the / the
  • D. Ø / a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>