AMBIENT
 • Câu hỏi:

  By 2015, it will be widely accepted that schools and pre-schools have _______ extremely important role to play in______ future of our world.

  • A. an / a   
  • B. an / the
  • C. the / the
  • D. Ø / Ø

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA