AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _______ in Rome than he was kidnapped.

  • A. No sooner he arrived     
  • B.  Had he no sooner arrived
  • C. No sooner had he arrived 
  • D. No sooner he had arrived

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>