AMBIENT
 • Choose the best answer.

  Câu hỏi:

  I am going to speak with the boss when the meeting _______.

  • A. will end
  • B. ends
  • C. is ending
  • D. would end

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>