YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 114 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 tr 114 sách BT Sinh lớp 9

Những hoạt động nào của con người đã và đang làm suy giảm tài nguyên nước?

A. Phá rừng lấy gỗ, lấy đất định cư và trồng trọt, chăn nuôi.

B. Sử dụng nước lãng phí.

C. Gây ô nhiễm môi trường nước.

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Phá rừng lấy gỗ, lấy đất định cư và trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng nước lãng phí và gây ô nhiễm môi trường nước là những hoạt động của con người đã và đang làm suy giảm tài nguyên nước.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 114 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON