YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 117 SBT Sinh học 9

Giải bài 26 tr 117 sách BT Sinh lớp 9

Câu nào sai trong các câu sau:

A. Hiện nay, ô nhiễm môi trường là vấn đề toàn cầu mà tất cả các nước đều quan tâm.

B. Ô nhiễm môi trường chủ yếu do con người gây ra.

C. Vấn đề ô nhiễm môi trường không là mối quan tâm của học sinh lớp 9.

D. Nếu thu gom và xử lí rác thải hợp lí sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

  • Vấn đề ô nhiễm môi trường không là mối quan tâm của học sinh lớp 9 là sai.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 117 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON