ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 115 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 115 sách BT Sinh lớp 9

Các chất CO, C02, S02, NO2 là

A. các chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường.

B. các chất thải lỏng gây ô nhiễm môi trường.

C. các chất thải khí gây ô nhiễm môi trường.

D. các chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 
 • Các chất CO, CO2, SO2, NO2 là các chất thải khí gây ô nhiễm môi trường.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 115 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tay Thu

  qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường em hãy nhận xết tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa 1 số biện pháp hạn chế ôi nhiễm môi trường mình sinh sống

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Quang Minh Tú

  Việt Nam đã có biện pháp gì để giảm sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1