YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 115 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 115 sách BT Sinh lớp 9

Các chất CO, C02, S02, NO2 là

A. các chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường.

B. các chất thải lỏng gây ô nhiễm môi trường.

C. các chất thải khí gây ô nhiễm môi trường.

D. các chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

  • Các chất CO, CO2, SO2, NO2 là các chất thải khí gây ô nhiễm môi trường.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 115 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON