YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 117 SBT Sinh học 9

Giải bài 24 tr 117 sách BT Sinh lớp 9

Chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường có nguồn gốc từ các hoạt động nào sau đây của con người?

A. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp

B. Sinh hoạt hằng ngày.

C. Hoạt động y tế (bông, băng, kim tiêm ,... đã dùng)

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường có nguồn gốc từ:

  • Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp
  • Sinh hoạt hằng ngày.
  • Hoạt động y tế (bông, băng, kim tiêm... đã dùng)

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 117 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON