YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì:

  • A. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm
  • B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn
  • C. Số NST ít, dễ phát sinh biến dị 
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm của ruồi giấm:

  • Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm
  • Đẻ nhiều, vòng đời ngắn
  • Số NST ít, dễ phát sinh biến dị

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON