YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 21 SBT Sinh học 8

Giải bài 9 tr 21 sách BT Sinh lớp 8

Xương to ra bề ngang là nhờ:

A. Các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hoá xương.

B. Các mô xương cứng phân chia tạo ra những tế bào xương.

C. Các mô xương xốp phân chia tạo ra những tế bào xương.

D. Cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.

⇒ Đáp án: A  

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 21 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF