YOMEDIA
NONE

Bài tập 24 trang 23 SBT Sinh học 8

Giải bài 24 tr 23 sách BT Sinh lớp 8

Phân các đặc điểm cấu tạo sau phù hợp với cấu tạo của đầu xương và thân xương?

  • Có sụn bọc ở đầu khớp
  • Có khoang xương
  • Mô xương xốp gồm các nan xương
  • Có màng xương
  • Mô xương cứng 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Đầu xương:

  • Có sụn bọc ở đầu khớp
  • Mô xương xốp gồm các nan xương

Thân xương:

  • Có khoang xương
  • Có màng xương
  • Mô xương cứng 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 23 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF