YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 8 Cấu tạo và tính chất của xương

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 8 về Cấu tạo và tính chất của xương online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. làm giảm ma sát trong khớp xương.
  • B. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.
  • C. chịu lực, đảm bảo vững chắc.
  • D. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.
  • A. sự phân chia của tế bào khoang xương.
  • B. sự phân chia của tế bào màng xương.
  • C. sự phân chia của tế bào sụn tăng trưởng.
  • D. sự phân chia của tế bào mô xương cứng.
  • A. giúp xương lớn lên về chiều ngang.
  • B. nuôi dưỡng xương.
  • C. chứa tủy đỏ.
  • D. giúp xương dài ra.
  • A. trong xương có tủy xương và có chất hữu cơ.
  • B. cấu trúc hình ống và có muối khoáng.
  • C. cấu trúc hình ống và có tủy xương.
  • D. kết hợp chất hữu cơ và muối khoáng.
  • A. làm giảm ma sát trong khớp xương.
  • B. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.
  • C. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.
  • D. giúp cho xương dài ra.
  • A. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.
  • B. nuôi dưỡng xương.
  • C. sinh hồng cầu, chứa mỡ của người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em, chứa tủy vàng ở người lớn.
  • D. giúp cho xương dài ra.
  • A. sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em, chứa tủy vàng ở người lớn.
  • B. nuôi dưỡng xương.
  • C. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.
  • D. chịu lực, đảm bảo vững chắc.
  • A. cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng.
  • B. xương có tủy xương và muối khoáng.
  • C. xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ.
  • D. xương có chất hữu cơ và có màng xương.
  • A. giúp cho xương dài ra.
  • B. làm giảm ma sát trong khớp xương.
  • C. chịu lực, đảm bảo vững chắc.
  • D. giúp cho xương lớn lên về chiều ngang.
  • A. làm giảm ma sát trong khớp xương.
  • B. sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già, chứa tủy đỏ ở trẻ em, chứa tủy vàng ở người lớn.
  • C. nuôi dưỡng xương.
  • D. phân tán lực tác động, tạo các ô chứa tủy đỏ.
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF