YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 23 SBT Sinh học 8

Giải bài 23 tr 23 sách BT Sinh lớp 8

Câu nào đúng (Đ) và câu nào sai (S) trong các câu sau? 

1. Sự ôxi hoá các chất hữu cơ sẽ tạo ra năng lượng để cung cấp cho hoạt động co cơ. 

2. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên axit lactic bị tích tụ. 

3. Sự kết hợp của cốt giao và muối khoáng làm cho xương thiếu tính mềm dẻo. 

4. Tất cả các loại xương cấu tạo trong bộ xương đều có thể cử động. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Câu đúng:

1. Sự ôxi hoá các chất hữu cơ sẽ tạo ra năng lượng để cung cấp cho hoạt động co cơ.  

2. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên axit lactic bị tích tụ. 

Câu sai:

3. Sự kết hợp của cốt giao và muối khoáng làm cho xương thiếu tính mềm dẻo. 

4. Tất cả các loại xương cấu tạo trong bộ xương đều có thể cử động. 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 23 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF