YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 8 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 tr 8 sách BT Sinh lớp 8

 Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật ở đặc điểm nào sau đây?

A. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn.

B. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn.

C. Phản xạ ở động vật chính xác hơn.

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Ở thực vật:
    • Cảm ứng thường là các phản ứng diễn ra chậm, gồm ứng động và hướng động
    • Do các thành phần bên trong thực hiện.
  • Ở động vật:
    • Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn
    • Có sự tham gia của hệ thần kinh

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 8 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON