YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 10 SBT Sinh học 8

Giải bài 14 tr 10 sách BT Sinh lớp 8

Nơron trung gian có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năne liên hệ giữa các nơron.

B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Nơron trung gian (nơron liên lạc) nằm trong trung thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 10 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON