YOMEDIA
UREKA

Bài tập 20 trang 44 SBT Sinh học 8

Giải bài 20 tr 44 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Thở

2. Trao đổi khí ở phổi

3. Trao đổi khí ở tế bào

A. Cung cấp O2 cho tế bào và nhận CO2 do tế bào thải ra.

B. Giúp không khí trong phổi thường xuyên đổi mới.

C. Tăng nồng độ O2 và giảm nồng độ COtrong máu.

1...

2...

3...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

⇒ Đáp án: 1. B      2. C     3. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 44 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON