YOMEDIA
UREKA

Bài tập 18 trang 43 SBT Sinh học 8

Giải bài 18 tr 43 sách BT Sinh lớp 8

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Hô hấp là quá trình không ngừng ...(1)... cho các tế bào của cơ thể và ...(2)... do tế bào thải ra khỏi cơ thể. Quá trình hô hấp gồm ...(3)..., trao đổi khí ở phổi và ...(4)...

A. sự thử

B. trao đổi khí ở tế bào

C. cung cấp O2

D. loại CO2   

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

⇒ Đáp án: 1. C    2. D    3. A   4. B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 43 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON