YOMEDIA
UREKA

Bài tập 19 trang 43 SBT Sinh học 8

Giải bài 19 tr 43 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Khoang mũi

2. Thanh quản

3. Khí quản

4. Phổi

A. Ngăn bụi và diệt khuẩn.

B. Nhận không khí từ khoang mũi.

C. Chống bụi, làm ấm và ẩm không khí.

D. Làm tăng bề mặt trao đổi khí.

1...

2...

3...

4...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

⇒ Đáp án: 1. C     2. B     3. A     4. D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 43 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON