YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 50 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 tr 50 sách BT Sinh lớp 8

Các biến đổi hoá học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Có thể trình bày các biến đổi hoá học trong các đoạn của ống tiêu hoá nhờ các enzim trong dịch tiêu hoá do các tuyến tiêu hoá tiết ra theo bảng sau:

Vị trí

Các biến đổi

Tác nhân gây biên đổi

Kết quả biến đổi

Khoang miệng

một phần tinh bột chính được biến đổi thành đường manto

men amilaza 

Tinh bột và đường manto

Dạ dày

Men tiêu hóa trong dịch vị phân cắt các phân tử trong thức ăn

dịch vị: axít HCl, chất nhầy men pepsin, men prezua (đông vón sữa) một ít men lipaza, muối khoáng

Các phân tử chất trong thức ăn được cắt nhỏ

Ruột non

Phân cắt các phân tử protit, gluxit, lipit

dịch tụy, dịch mật 

protit, gluxit, lipit được biến đổi đến sản phẩm cuối cùng

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 50 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON