ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 18 trang 53 SBT Sinh học 8

Giải bài 18 tr 53 sách BT Sinh lớp 8

Ăn uống không đúng cách sẽ làm cho ...(1)... kém hiệu quả, các cơ quan tiêu hoá ...(2)... Giun sán có thể ...(3)...

A. viêm loét

B. gây tắc ruột

C. hoạt động tiêu hoá

D. các tuyến tiêu hoá 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

 
 

Ăn uống không đúng cách sẽ làm cho hoạt động tiêu hóa kém hiệu quả, các cơ quan tiêu hoá bị viêm loét Giun sán có thể gây tắc ruột.

⇒ Đáp án: 1. C   2. A    3. B

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 53 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1