ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 20 trang 54 SBT Sinh học 8

Giải bài 20 tr 54 sách BT Sinh lớp 8

Tinh bột có thể phân giải thành ...(1)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(2)... Prôtêin có thể được phân giải thành ...(3)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(4)...

A. đường đơn               

B. đường đôi

C. gluxit                       

D. chuỗi peptit

E. axit amin 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

 
 

Tinh bột có thể phân giải thành đường đôi và tạo sản phẩm cuối cùng là đường đơn. Prôtêin có thể được phân giải thành chuỗi peptit và tạo sản phẩm cuối cùng là axit amin.

⇒ Đáp án: 1. B     2. A     3. D     4. E

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 54 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1