YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3-TN trang 51 SBT Sinh học 8

Giải bài 3-TN tr 51 sách BT Sinh lớp 8

Quá trình tiêu hoá thức ăn được thực hiện nhờ

A. Ống tiêu hoá.                B. Hệ cơ.

C. Tuyến tiêu hoá.             D. Cả A và C 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Hoạt động quá trình tiêu hóa gồm các bước:

  • Ăn và uống
  • Tiêu hóa thức ăn: biến đổi lí học – tiết dịch tiêu hóa; biến đổi hóa học
  • Hấp thụ chất dinh dưỡng
  • Thải phân

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3-TN trang 51 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON