ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 22 trang 54 SBT Sinh học 8

Giải bài 22 tr 54 sách BT Sinh lớp 8

Câu nào đúng ghi Đ và cáu nào sai ghi S vào ô trống:

Câu Đúng Sai
1. Hoạt động tiêu hoá thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.    
2. Quá trình tiêu hoá chỉ được thực hiện nhờ các tuyến tiêu hoá.    
3. Tinh bột được biến đổi thành glucôzơ là nhờ hoạt động của răng.    
4. Thức ăn được đẩy xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi.    
5. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn nhờ biến đổi cơ học và hoá học. Trong đó, biến đổi hoá-học là quan trọng.    
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

 
 

⇒ Đáp án: 1. Đ       2. S      3. S       4. Đ      5. Đ

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 54 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1