ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4-TN trang 51 SBT Sinh học 8

Giải bài 4-TN tr 51 sách BT Sinh lớp 8

Chức năng nào sau đây không phải là của hệ tiêu hoá?

A. Thuỷ phân thức ăn.

B. Hấp thụ chất dinh dưỡng.

C. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

D. Thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Vai trò của tiêu hóa: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải các chất cặn bã ra ngoài

⇒ Đáp án: C 

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4-TN trang 51 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1