YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 54 SBT Sinh học 8

Giải bài 21 tr 54 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Biến đổi hóa học trong khoang miệng.

2. Biến đổi hóa học ở dạ dày.

3. Biến đổi hóa học ở ruột non

A. Biến đổi tinh bột → đường đơn;

prôtêin → axit amin;

lipit → axit béo+ glixêrin ;

nuclêic → nuclêôtit và các thành phần cấu tạo của nuclêôtit.

B. Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ.

C. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin.

1...

2...

3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

  • Tiêu hóa ở khoang miệng gồm: Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim amilaza trong hóa học: biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantozo
  • Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày: Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin
  • Tiêu hóa ở ruột non: Biến đổi hóa học: sự phân cắt các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất dinh dưỡng.

⇒ Đáp án: 1. B     2. C     3. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 54 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON