YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 49 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 tr 49 sách BT Sinh lớp 8

Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động sau:

  • Ăn.
  • Đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá.
  • Tiêu hoá (tiết dịch tiêu hoá, biến đổi lí học, biến đổi hoá học) thức ăn thành chất dinh dưỡng.
  • Hấp thụ chất dinh dưỡng.
  • Thải phân. 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 49 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON