YOMEDIA

Bài tập 19 trang 11 SBT Sinh học 8

Giải bài 19 tr 11 sách BT Sinh lớp 8

Hệ cơ quan nào có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng đến cơ quan trong cơ thể?

A. Hệ tiêu hoá.                 B. Hệ hô hấp.

C. Hệ tuần hoàn.             D. Hệ bài tiết. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Hệ tuần hoàn có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng đến cơ quan trong cơ thể.        

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 11 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA