ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 27 trang 12 SBT Sinh học 8

Giải bài 27 tr 12 sách BT Sinh lớp 8

Chọn đáp án điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau đây: Cơ thể người có ...(l)… và sự sắp xếp các …(2)... giống động vật thuộc lớp Thú. Các cơ quan trong cơ thể là một khối thống nhất ...(3)... cùng thực hiện chức năng sống.

A. có sự phối hợp với nhau                    

B. không có sự phối hợp với nhau

C. cơ quan và hệ cơ quan                     

D. cấu tạo 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

 
 

Cơ thể người có cấu tạo và sự sắp xếp các cơ quan và hệ cơ quan giống động vật thuộc lớp Thú. Các cơ quan trong cơ thể là một khối thống nhất  có sự phối hợp với nhau cùng thực hiện chức năng sống.

⇒ Đáp án: 1-D; 2-C; 3-A 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 12 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)