YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 11 SBT Sinh học 8

Giải bài 22 tr 11 sách BT Sinh lớp 8

Cơ quan nào sau đây thuộc hệ sinh dục?

A. Tinh hoàn.             

B. Tuyến tiền liệt.

C. Âm đạo.               

D. Cả A, B và C. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

  • Hệ sinh dục hay hệ sinh sản (Latinh: systemata genitalia) là một hệ cơ quan bao gồm các cơ quan cùng làm nhiệm vụ sinh sản.  
  • Tinh hoàn, Tuyến tiền liệt, Âm đạo đều thuộc hệ Sinh dục

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 11 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON