YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 80 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 80 sách GK Sinh lớp 8

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm mỗi nhóm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:

  • Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:
    • Các chất hữu cơ gồm: Gluxit; lipit; prôtêin; vitamin
    • Các chất vô cơ gồm: Muối khoáng; nước
  • Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa
    • Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit; lipit; prôtêin; axit nucleic
    • Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin; muối khoáng; nước

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 80 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON