ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 114 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 114 sách GK Sinh lớp 8

Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ cụ thể.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau và phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, hình thức lao động và trạng thái sinh lí của cơ thể.

Ví dụ trẻ em nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với vận động viên thể thao.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 114 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1