YOMEDIA

Sinh Học 8 Chương 6: Trao Đổi Chất Và Năng Lượng

Mọi cơ thể sinh vật chỉ có thể tồn tại được với môi trường sống của mình khi thực hiện được sự trao đổi chất với môi trường đó. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài là mặt biểu hiện của cả hai quá trình đồng hóa và dị hóa diễn ra một cách thường xuyên ở trong tế bào. Trong cơ thể hai quá trình này liên quan mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Ngoài ra để giúp các em có thể học và ôn tập hiệu quả Hoc247 còn biên tập các câu hỏi trắc nghiệm sau từng bài học và các bài tập SGK được hướng dẫn giải một cách chi tiết. Mời các em xem nội dung tại đây.

ADMICRO
 

 

OFF