Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 45 Thỏ

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 46 Thỏ​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (3 câu):

  • A. Hoạt động ban ngày
  • B. Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ.
  • C. Thỏ là động vật hằng nhiệt
  • D. Cơ thể phủ lông mao
  • A. lớp vảy xương
  • B. bộ lông vũ
  • C. bộ lông mao
  • D. lớp vảy sừng
  • A. Định hướng âm thanh, sớm phát hiện kẻ thù.
  • B. Đào hang dễ dàng
  • C. Thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường
  • D. Che chở và giữ nhiệt cho cơ thể

Được đề xuất cho bạn