YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của thỏ:

  • A. Hoạt động ban ngày
  • B. Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ.
  • C. Thỏ là động vật hằng nhiệt
  • D. Cơ thể phủ lông mao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Thỏ kiếm ăn chủ yếu về buổi chiều hay ban đêm.
  • Chúng ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm (gặm từng mảnh nhỏ).

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 21473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON