YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Thức ăn của thỏ là 

  • A. Ăn cỏ, lá
  • B. Hồng cầu
  • C. Giun đất 
  • D. Chuột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thỏ ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm (gặm từng mảnh nhỏ)

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON