ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Thức ăn của thỏ là 

  • A. Ăn cỏ, lá
  • B. Hồng cầu
  • C. Giun đất 
  • D. Chuột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thỏ ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm (gặm từng mảnh nhỏ)

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON