YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhau thai có vai trò 

  • A. Là cơ quan giao phối của thỏ
  • B. Đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ nuôi phôi
  • C. Là nơi chứa phôi thai 
  • D. Nơi diễn ra quá trình thụ tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhau thai có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi qua dây rốn và cũng qua dây rốn vào nhau thai, chất bài tiết từ phôi được chuyển sang cơ thể mẹ.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134475

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON