• Câu hỏi:

  Thỏ tai thính, vành rộng, cử động được có tác dụng

  • A. Định hướng âm thanh, sớm phát hiện kẻ thù.
  • B. Đào hang dễ dàng
  • C. Thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường
  • D. Che chở và giữ nhiệt cho cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC