YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 66 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 tr 66 sách BT Sinh lớp 7

Tim cá bơm máu giàu CO2 vào

A. động mạch mang.

B. động mạch lưng.

C. các mao mạch.

D. tĩnh mạch. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Tim cá bơm máu giàu CO2 vào động mạch mang.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 66 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON