YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 33 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 chương Ngành Động vật có xương sống Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép​​ giúp các em học sinh trình bày được cấu tạo của đại diện lớp cá (cá chép). Nêu bật được đặc điểm có xương sống thông qua cấu tạo và hoạt động của cá chép.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF