YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 112 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 tr 112 sách BT Sinh lớp 7

Bộ Gặm nhấm răng lớn nhất là

A. răng nanh.

B. răng hàm.

C. răng cửa.

D. răng hàm và răng cửa. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Bộ Gặm nhấm răng lớn nhất là răng cửa.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 112 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF