YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15 trang 114 SBT Sinh học 7

Giải bài 15 tr 114 sách BT Sinh lớp 7

Bộ Ăn thịt có đặc điểm răng thích nghi với chế độ ăn thịt là

A. có đầy đủ các loại răng cửa, răng hàm, răng nanh.

B. răng cửa rất phát triển và răng hàm có diện tích lớn.

C. răng cửa ngắn, sắc, răng nanh lớn dài nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.

D. răng cửa ngắn, sắc, răng nanh nhỏ dài nhọn, răng hàm có diộn tích rộng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Bộ Ăn thịt có đặc điểm răng thích nghi với chế độ ăn thịt là răng cửa ngắn, sắc, răng nanh lớn dài nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.

Bộ Ăn sâu bọ có đặc điểm răng thích nghi với ăn sâu bọ là gồm toàn răng nhọn, hàm cũng có 3, 4 mấu lồi.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 114 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON