YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 56 SBT Sinh học 7

Giải bài 26 tr 56 sách BT Sinh lớp 7

Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Nhện có ở (1)....................... từ trong rừng, ngoài vườn, thậm chí ở trong nhà. Chúng chủ yếu hoạt động về (2)...................... Đa số nhện biết (3)...................... để bẫy mồi. Đầu tiên, nhện chăng bộ (4) .............................  rồi chăng (5).......................... cuối cùng đến các (6).................... Khi mồi sa lưới, nhện tiến đến chích (7).............................. cho mồi chết rồi trói chặt vào lưới. Vài ngày sau, enzim trong nọc nhộn biến thịt con mồi thành (8).................. Lúc ấy nhện mới bò ra (9).................... hết dịch lỏng vào dạ dày của mình. Đó là hình thức "(10).................................. " ở nhện.

A. tơ vòng

B. tơ phóng xạ

C. nọc độc

D. dịch lỏng

E. hút

G. tiêu hoá ngoài

H. khắp nơi

I. đêm

K. chăng lưới

M. khung lưới 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

⇒ Đáp án: 1.H; 2.I; 3.K; 4.M; 5.B; 6.A; 7.C; 8.D; 9.E; 10.G 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 56 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON