ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 54 SBT Sinh học 7

Giải bài 14 tr 54 sách BT Sinh lớp 7

Cơ quan hô hấp ở nhện là

A. mang.  

B. phổi.

C. phổi và ống khí.   

D. qua da. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 
 

Cơ quan hô hấp ở nhện là phổi và ống khí.        

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 54 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1